Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Van hier naar nog beter  

Met oog op het nieuwe jaar zetten we vol energie in op een begroting waar 'streven naar verbetering' als centraal thema naar voren komt. De huidige tijd kent ook onzekerheden en uitdagingen. De uitdagingen op het gebied van wonen, energie, financiën en klimaat raken ons allemaal. Deze uitdagingen hebben directe impact op het welzijn van onze inwoners.  
 
Vooruitgang  
In het licht van deze uitdagingen, streven we als Leidschendam-Voorburg naar vooruitgang. Onze ambities om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken en degenen die het nodig hebben te ondersteunen, blijven onverminderd hoog. We willen een bloeiende omgeving creëren voor ondernemers, terwijl we eveneens ons milieu ontzien en elke dag werken aan een mooie gemeente waar onze inwoners kunnen wonen, werken en recreëren.  

Financiële stabiliteit  
Hoewel ambities niet altijd gepaard hoeven te gaan met hoge kosten, is financiële stabiliteit vaak een cruciale factor voor succes. De financiële toekomst, vooral op de lange termijn, wordt in hoge mate door het Rijk bepaald. Gelukkig zijn we een financieel gezonde gemeente. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er ook in de komende periode ontwikkelingen kunnen komen die onze financiële gezondheid onder druk zetten.  

We hebben met onze reservepositie een buffer voor dit soort situaties, maar onze spaarpot is natuurlijk niet onbeperkt. Bovendien hebben we te maken met stringente regels die een vrije besteding van deze middelen verhinderen. Tegen deze achtergrond van financiële onzekerheden en maatschappelijke uitdagingen zetten we ons in voor een positieve en florerende toekomst voor Leidschendam-Voorburg.  

Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en alle andere partners binnen onze gemeenschap en regio. We hebben het volste vertrouwen dat we ook in 2024 gezamenlijk stappen zetten naar een nog beter Leidschendam-Voorburg!  

Het college van burgemeester en wethouders,  
Martijn Vroom  
Astrid van Eekelen  
Bianca Bremer  
Marcel Belt  
Philip van Veller  
Jeffrey Keus  
 

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38