Programma's

2. Verkeer en Vervoer

Kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit en bereikbaarheid worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

N.B: Vanaf de begroting voor de periode 2025-2028 zal dit programma worden hernoemd naar "Mobiliteit & Bereikbaarheid," omdat deze naam beter de inhoud van alle beleidsvelden, die onder dit programma vallen, weergeeft.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

13.909

4,7 %

678

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38