Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2024-2027. De gemeenteraad heeft de begroting in de raadsvergadering van 8 november 2023 vastgesteld. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2024-2027).

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38