Bijlagen

Overzicht bijlagen

De bijlagen bevatten detailinformatie over:

  • Incidentele baten en lasten
  • Meerjareninvesteringsplan 2024-2027
  • Begroting naar taakvelden
  • Verdeling personeelskosten over taakvelden
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38