Programma's

6. Sociaal domein

De gemeente is in het Sociaal Domein verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de Inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk. De gemeente heeft ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Inburgering.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

116.723

39,4 %

34.469

11,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38