Programma's

Overzicht programma's

De programmabegroting biedt per programma inzicht in:

  • de wijze waarop getracht wordt de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
  • de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd - Wat gaan we daarvoor doen?
  • de geraamde baten en lasten - Wat gaat het kosten?
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38