Bijlagen

Meerjaren-investeringsplan 2024-2027 (details)

In deze tabel is het gedetailleerde meerjareninvesteringsplan opgenomen en vastgesteld op 5 juli 2023 (iBabs nr. 3307).

Activa
Nummer

Omschrijving
Activa

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Reeds gerealiseerd en geraamd t/m 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

Investeringen 2027

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

20241026

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024

247.783

0

0

0

247.783

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

247.783

0

0

0

247.783

0

0

0

0

0

0

0

Veiligheid

20251022

Vervanging Handhelds 2025

53.750

0

0

0

0

0

53.750

0

0

0

0

0

Totaal programma veiligheid

53.750

0

0

0

0

0

53.750

0

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer

20211050

OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall

770.000

385.000

0

0

770.000

385.000

0

0

0

0

0

0

20211058

Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam

905.000

0

298.653

0

606.347

0

0

0

0

0

0

0

20211060

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

2.455.250

0

500.000

0

1.955.250

0

0

0

0

0

0

0

20211067

Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag

298.450

67.500

0

0

149.225

67.500

149.225

0

0

0

0

0

20211068

Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag

446.500

0

0

0

223.250

0

223.250

0

0

0

0

0

20221020

Verkeersregelinstallaties 2022

682.982

0

482.716

0

200.266

0

0

0

0

0

0

0

20221043

Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker

550.000

385.000

0

0

0

0

550.000

385.000

0

0

0

0

20231015

Verkeersregelinstallaties 2023

979.947

0

654.823

0

325.124

0

0

0

0

0

0

0

20231027

Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat

147.015

0

0

0

147.015

0

0

0

0

0

0

0

20231037

Herinrichting Veursestraatweg

250.000

119.000

200.000

0

50.000

119.000

0

0

0

0

0

0

20241006

Groot onderhoud Kunstwerken 2024

210.345

0

0

0

210.345

0

0

0

0

0

0

0

20241007

OV armaturen 2024

263.538

0

0

0

263.538

0

0

0

0

0

0

0

20241008

OV lichtmasten 2024

263.538

0

0

0

263.538

0

0

0

0

0

0

0

20241016

Verkeersregelinstallaties 2024

1.261.752

0

437.020

0

824.733

0

0

0

0

0

0

0

20241018

Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36

25.360

0

0

0

25.360

0

0

0

0

0

0

0

20241029

Vervangen armaturen WC Julianabaan

120.879

0

0

0

120.879

0

0

0

0

0

0

0

20251011

Groot onderhoud Kunstwerken 2025

210.345

0

0

0

0

0

210.345

0

0

0

0

0

20251012

OV armaturen 2025

263.538

0

0

0

0

0

263.538

0

0

0

0

0

20251013

OV lichtmasten 2025

263.538

0

0

0

0

0

263.538

0

0

0

0

0

20251021

Verkeersregelinstallaties 2025

405.108

0

0

0

0

0

22.000

0

383.108

0

0

0

20261005

Groot onderhoud Kunstwerken 2026

210.345

0

0

0

0

0

0

0

210.345

0

0

0

20261006

OV armaturen 2026

263.538

0

0

0

0

0

0

0

263.538

0

0

0

20261007

OV lichtmasten 2026

263.538

0

0

0

0

0

0

0

263.538

0

0

0

20271008

Groot onderhoud Kunstwerken 2027

210.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210.345

0

20271009

OV armaturen 2027

263.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.538

0

20271010

OV lichtmasten 2027

263.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.538

0

20271018

Verkeersregelinstallaties 2027

300.250

0

0

0

0

0

0

0

11.000

0

289.250

0

Totaal programma verkeer en vervoer

12.548.177

956.500

2.573.211

0

6.134.870

571.500

1.681.896

385.000

1.131.529

0

1.026.671

0

Onderwijs

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

344.350

0

0

0

344.350

0

0

0

0

0

0

0

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

8.778.318

0

505.970

0

1.550.000

0

6.200.000

0

522.348

0

0

0

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

6.316.221

0

278.889

0

750.000

0

1.750.000

0

3.537.332

0

0

0

20209510

Stelpost IHP PO

13.007.125

0

0

0

500.000

0

2.000.000

0

5.615.941

0

1.500.000

0

20209520

Stelpost IHP VO

45.612.885

0

0

0

1.750.000

0

4.450.000

0

13.450.000

0

13.762.885

0

20211041

Maartenscollege

1.619.697

0

391.007

0

350.000

0

500.000

0

378.690

0

0

0

Totaal programma onderwijs

75.678.596

0

1.175.866

0

5.244.350

0

14.900.000

0

23.504.311

0

15.262.885

0

Sport, cultuur en recreatie

20201057

Skatepark Noordsingel

386.750

0

0

0

0

0

386.750

0

0

0

0

0

20211066

Bibliotheek Leidschendam FPP12

3.977.195

0

1.882.002

0

2.095.193

0

0

0

0

0

0

0

20221050

Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw

378.900

0

104.350

0

274.550

0

0

0

0

0

0

0

20221051

Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.

501.989

0

315.800

0

186.189

0

0

0

0

0

0

0

20231038

Speeltuin Gravin Catharinalaan

75.000

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

20241003

Westvliet algemene inrichting

73.485

0

0

0

73.485

0

0

0

0

0

0

0

20241004

Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.

87.410

0

0

0

87.410

0

0

0

0

0

0

0

20241015

Vervangen speelvoorzieningen 2024

518.000

0

0

0

518.000

0

0

0

0

0

0

0

20241033

Verv sporttechn laag Duivesteijn veld 5

43.281

0

0

0

43.281

0

0

0

0

0

0

0

20241034

Verv sporttechn laag Duivesteijn veld 5

97.256

0

0

0

97.256

0

0

0

0

0

0

0

20251001

Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.

787.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

787.475

0

20251002

t Loo algemene inri./verhard.

133.838

0

0

0

0

0

133.838

0

0

0

0

0

20251003

t Loo Topl.ren. Kv 2

715.422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715.422

0

20251004

t Loo Topl.ren. Kv 1

719.442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719.442

0

20251005

Westvliet algemene inrichting

171.992

0

0

0

0

0

171.992

0

0

0

0

0

20251008

Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.

453.005

0

0

0

453.005

0

0

0

0

0

0

0

20251009

Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.

652.321

0

0

0

0

0

652.321

0

0

0

0

0

20251020

Vervangen speelvoorzieningen 2025

518.000

0

0

0

0

0

518.000

0

0

0

0

0

20251034

Overdam Algemene inrichting

49.393

0

0

0

0

0

49.393

0

0

0

0

0

20251035

Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet

40.966

0

0

0

0

0

40.966

0

0

0

0

0

20261001

Westvliet Crick.v topl.ren gras

345.040

0

0

0

0

0

0

0

345.040

0

0

0

20261002

Duiv. Algemene inrichting

57.366

0

0

0

0

0

0

0

57.366

0

0

0

20261014

Vervangen speelvoorzieningen 2026

518.000

0

0

0

0

0

0

0

518.000

0

0

0

20271005

Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.

572.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572.474

0

20271006

Westvliet algemene inrichting

107.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107.665

0

20271017

Vervangen speelvoorzieningen 2027

518.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518.000

0

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

12.499.665

0

2.302.152

0

3.903.369

0

1.953.260

0

920.406

0

3.420.478

0

Volksgezondheid en milieu

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

6.683.795

0

445.769

0

2.177.526

0

2.660.500

0

1.400.000

0

0

0

20181051

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.

6.818.802

0

214.838

0

490.000

0

1.910.637

0

2.764.927

0

1.438.400

0

20201032

Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr

4.337.260

0

165.156

0

100.000

0

1.733.972

0

2.338.132

0

0

0

20211003

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan

4.177.931

0

259.496

0

2.695.000

0

1.223.435

0

0

0

0

0

20211016

Rioolvervanging v.Santhorststraat

2.583.321

0

48.175

0

85.000

0

597.946

0

1.852.200

0

0

0

20211031

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan

1.008.824

0

221.646

0

631.953

0

155.225

0

0

0

0

0

20211032

UPR Flaviusstraat/Overburgkade

3.667.798

0

92.321

0

90.000

0

98.476

0

1.060.000

0

2.327.001

0

20211033

Rioolverv. Dr. v Noortstraat

1.989.966

0

51.048

0

1.938.919

0

0

0

0

0

0

0

20211047

Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier

915.695

0

86.925

0

62.802

0

260.900

0

505.069

0

0

0

20221017

Rioolvervanging Marcelis Emantslaan

3.190.145

0

145.980

0

600.000

0

1.615.553

0

828.613

0

0

0

20221039

Rioolvervanging Veursestraatweg

2.750.214

0

179.880

0

110.000

0

1.524.472

0

935.862

0

0

0

20221042

Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb

901.695

211.212

0

0

0

0

0

0

500.000

211.212

401.695

0

20231008

Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb

3.370.375

0

66.033

0

80.000

0

100.000

0

596.952

0

2.115.074

0

20231009

Vervanging rioolbesturing 2023

315.782

0

230.000

0

85.782

0

0

0

0

0

0

0

20231010

Vervanging rioolinstallatie 2023

2.091.564

0

416.000

0

670.000

0

670.000

0

335.564

0

0

0

20231012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023

164.250

0

0

0

164.250

0

0

0

0

0

0

0

20231013

Maatregelen bui van de eeuw 2023

305.400

0

105.400

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

20231023

Levensduur verlengende rep.en ren.2023

494.896

0

0

0

394.896

0

100.000

0

0

0

0

0

20231028

UPR 't Hert

4.406.250

0

0

0

0

0

20.000

0

185.000

0

190.000

0

20231032

Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan

255.875

13.500

0

0

255.875

13.500

0

0

0

0

0

0

20231033

Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan

246.750

0

0

0

246.750

0

0

0

0

0

0

0

20231034

Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag

997.575

241.319

0

0

498.000

241.319

499.575

0

0

0

0

0

20241009

Rioolvervanging Zaagmolenstraat

710.886

0

56.297

0

654.589

0

0

0

0

0

0

0

20241010

Vervanging rioolbesturing 2024

236.800

0

0

0

236.800

0

0

0

0

0

0

0

20241011

Vervanging rioolinstallatie 2024

601.000

0

0

0

251.000

0

350.000

0

0

0

0

0

20241013

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024

164.500

0

0

0

164.500

0

0

0

0

0

0

0

20241014

Maatregelen bui van de eeuw 2024

299.525

0

0

0

299.525

0

0

0

0

0

0

0

20241030

UPR Duivenvoorde

4.670.000

0

0

0

30.000

0

190.000

0

225.000

0

225.000

0

20251015

Vervanging rioolbesturing 2025

176.800

0

0

0

0

0

176.800

0

0

0

0

0

20251016

Vervanging rioolinstallatie 2025

706.175

0

0

0

0

0

706.175

0

0

0

0

0

20251018

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025

164.500

0

0

0

0

0

164.500

0

0

0

0

0

20251019

Maatregelen bui van de eeuw 2025

514.550

0

0

0

0

0

514.550

0

0

0

0

0

20251036

UPR Essesteijn; Elzendreef

7.800.000

0

0

0

0

0

500.000

0

1.500.000

0

2.800.000

0

20251037

Levensduur verlengende rep. en ren.2025

72.325

0

0

0

0

0

72.325

0

0

0

0

0

20261009

Vervanging rioolbesturing 2026

141.000

0

0

0

0

0

0

0

141.000

0

0

0

20261010

Vervanging rioolinstallatie 2026

706.175

0

0

0

0

0

0

0

706.175

0

0

0

20261012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026

164.500

0

0

0

0

0

0

0

164.500

0

0

0

20261013

Maatregelen bui van de eeuw 2026

514.550

0

0

0

0

0

0

0

514.550

0

0

0

20261022

Levensduur verlengende rep. en ren.2026

420.000

0

0

0

0

0

0

0

420.000

0

0

0

20261025

Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di.

36.400

0

0

0

0

0

0

0

36.400

0

0

0

20271012

Vervanging rioolbesturing 2027

141.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141.000

0

20271013

Vervanging rioolinstallatie 2027

706.175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706.175

0

20271015

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027

164.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.500

0

20271016

Maatregelen bui van de eeuw 2027

514.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514.550

0

20271022

UPR Essesteijn; Wilgen- +Populierendreef

6.400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000

0

20271023

Levensduur verlengende rep. en ren.2027

430.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430.000

0

20301014

UPR Essesteijn

186.250

0

30.000

0

156.250

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

78.316.324

466.031

2.814.963

0

13.369.416

254.819

15.845.040

0

17.009.944

211.212

11.853.395

0

VHLOSV

20201049

Nazorg Rietvink

350.000

0

200.000

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

Totaal programma VHLOSV

350.000

0

200.000

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

Overhead

20191026

Ford Ranger wpnr.63

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

0

20221061

Nieuwbouw pand Stadsbeheer

6.700.114

0

1.347.681

0

5.352.433

0

0

0

0

0

0

0

20241017

Nissan Electric NV 200 wpnr. 90

67.200

0

0

0

67.200

0

0

0

0

0

0

0

20241019

Vervanging netscalers

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

20241020

Oracle / Unix

350.000

0

0

0

350.000

0

0

0

0

0

0

0

20241021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

20241031

Inrichting pand Stadsbeheer

306.513

0

0

0

306.513

0

0

0

0

0

0

0

20241032

Verv. audio-visuele app. Vergaderruimten

141.570

0

0

0

141.570

0

0

0

0

0

0

0

20251025

Verv. 1e deel grafische werkplekken

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

20251026

Mobile device managemen 2025

400.000

0

0

0

0

0

400.000

0

0

0

0

0

20251027

Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

20261003

Vervanging mobiele telefonie

300.000

0

0

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

20261016

Netwerk interne locaties 2026

400.000

0

0

0

0

0

0

0

400.000

0

0

0

20261020

verv. Wettelijke basisreg. (NHR)

175.956

0

0

0

0

0

0

0

175.956

0

0

0

20261021

verv basisreg incl BGT

479.480

0

0

0

0

0

0

0

479.480

0

0

0

20261023

Verv. 6x speciale bakfietsen buitendiens

62.400

0

0

0

0

0

0

0

62.400

0

0

0

20261024

Verv. Heftruck magazijn buitendienst

52.000

0

0

0

0

0

0

0

52.000

0

0

0

20271019

Tractor John Deere wpnr. 161

82.240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.240

0

20271020

Oracle / Unix 2027

300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

0

20271021

Oracle / Unix

400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000

0

20291003

VW- transporter 5 Elec wpnr.12

64.480

0

0

0

0

0

0

0

64.480

0

0

0

20291004

VW- transporter 5 Elec wpnr. 41

64.480

0

0

0

0

0

0

0

64.480

0

0

0

20291005

VW- transporter 5 Elec wpnr. 42

64.480

0

0

0

0

0

0

0

64.480

0

0

0

20291006

VW- transporter 5 Elec wpnr. 43

64.480

0

0

0

0

0

0

0

64.480

0

0

0

20291007

VW- transporter 5 Elec wpnr. 58

64.480

0

0

0

0

0

0

0

64.480

0

0

0

Totaal Overhead

11.079.873

0

1.347.681

0

6.557.716

0

600.000

0

1.792.236

0

782.240

0

Totaal generaal

190.774.167

1.422.531

10.413.872

0

35.457.503

826.319

35.183.946

385.000

44.358.426

211.212

32.345.669

0

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38